Правно обавештење

Драги посетиоце,

Ова веб страница је званична веб страница компаније Зигги доо, Аркова улица 1, 1000 Љубљана, Словенија, ЕУ („Зигги“). Захваљујемо вам се што сте посетили нашу веб страницу и надамо се да ћете имати пријатно искуство док је прегледате. Да бисмо обезбедили правилно коришћење и разумевање материјала, објављених на веб страници и свих њених садржаја, молимо Вас да прочитате и прихватите доле наведено обавештење.

Информације на овом сајту подлежу одрицању одговорности, обавештењу о ауторским правима и информацијама о заштити личних података као што је наведено у наставку. Уласком и коришћењем Зигги веб странице („зиггиоригинал.цом“) или било ког њеног дела, сагласни сте са одредбама и условима садржаним у овом правном обавештењу. У случају да се не слажете са њима делимично или у целини, препоручујемо вам да не прегледате или на други начин користите Зигги веб локацију.

Одрицање од одговорности

Све и све информације на Зигги веб страници су само у информативне сврхе и немају за циљ тумачење било каквих правних ефеката, осим ако је изричито другачије назначено. Информације на овој веб страници не треба разумети и ни на који начин не представљају понуду коју је дао Зигги.

Зигги има за циљ да пружи ажуриране и тачне информације на веб локацији. У случају да информације ипак садрже грешке и нетачности, Зигги не прихвата никакву одговорност или одговорност у вези са таквим информацијама. Иако Зигги покушава да минимизира поремећаје узроковане техничким грешкама, оне се не могу у потпуности елиминисати. Зигги не прихвата никакву одговорност или одговорност за било какву штету узроковану функционисањем, неисправним радом, нефункционисањем или недоступношћу ове веб странице. Зигги може да премести, измени или уклони своју веб локацију делимично или у целини по сопственом нахођењу у било ком тренутку и без претходног упозорења или обавештења.

Зигги није одговоран нити одговоран за било какве последице тога. Неки од производа, информације о производима и њихови прикази на веб страници су дати само у информативне сврхе. Могу постојати неслагања између изгледа на веб локацији и стварних производа или информација о производу. Нису сви производи доступни у свим земљама, док у неким земљама могу бити доступни само са одређеним спецификацијама или конфигурацијама. За стварне информације о одређеним производима или њиховој доступности и спецификацијама у свакој земљи, контактирајте Зигги или локалног Зигги овлашћеног дистрибутера. Зигги изричито задржава право да промени дизајн, опрему и спецификације испоруке, по сопственом нахођењу, без икаквог претходног обавештења.

Зигги веб локација може да садржи везе ка другим веб локацијама. Зигги не преузима никакву одговорност или одговорност за садржај, тачност, доступност, безбедност или било који други аспект таквих веб локација, унет преко спољне везе на Зигги веб локацији.

Ово одрицање од одговорности нема за циљ да ограничи одговорност Зиггија у случајевима када је Зигги у супротности са било којим захтевима у складу са важећим законима, или да искључи његову одговорност када она не може бити искључена према одговарајућем закону.

Обавештење о ауторским правима и другим правима

Сав садржај веб странице, укључујући, али не ограничавајући се на текст, графику, слике, фотографије, датотеке (видео, звук, анимацију или друго) и њихов изглед на Зигги веб страници подлежу заштити ауторских права, индустријске својине и/или другог права. Жигови представљени на Зигги веб локацији, укључујући корпоративне логотипе и амблеме, подлежу ауторским правима, као и правима на жигове Зиггија или трећих лица која овлашћују Зигги да их користи.

Било какво умножавање, техничка или друга манипулација, превођење или друга употреба материјала на овој веб страници је забрањена без изричитог претходног писменог пристанка Зиггија. Промотивни материјали објављени на веб страници намењени су само за Вашу приватну употребу и не могу се користити или дистрибуирати на други начин или у комерцијалне сврхе без изричитог претходног писменог пристанка Зиггија. У случајевима када се мора добити претходна сагласност за коришћење материјала, таква сагласност ће поништити општу сагласност укључену у ово обавештење и јасно ће назначити сва ограничења употребе. У сваком случају, поменути материјали се не смеју ни на који начин мењати и морају укључивати признање извора и информације о Зиггијевим ауторским и/или другим правима.

Заштита личних података – Општа уредба о заштити података

Европска унија (ЕУ) је 27. априла 2016. усвојила Општу уредбу о заштити података (ЕУ 2016/679, у даљем тексту: Уредба), често скраћено на ГДПР. У наставку представљамо неке основне информације о Уредби.

Прихватањем ових правила, сваки корисник сајта ЗИГГИ доо одобрава коришћење и обраду достављених личних и других података у сврху рада сајта ЗИГГИ доо и слања е-маилова. Руковалац се обавезује да ће ове податке користити само у сврху за коју су добијени. Регистрацијом се корисник обавештава о обради личних података и даје сагласност за обраду и задржавање личних података од стране руковаоца до њиховог повлачења сагласности. Подаци о кориснику се обрађују и чувају на начин иу трајању са одређеном и легитимном сврхом. Руковалац гарантује приватност личних података и са њима поступа у складу са Законом о заштити података о личности (ЗВОП-1 и ЗВОП-2) и Општом уредбом о заштити података (ГДПР). Руковалац личних података је администратор сајта, ЗИГГИ доо, Аркова улица 1, Љубљана. Руковалац неће открити личне податке трећим лицима, осим када је то неопходно, посебно у сврху поновног маркетинга и рекламирања на различитим друштвеним мрежама и другим веб локацијама које нуде ову услугу. Администратор сајта ЗИГГИ доо задржава право да податке о кориснику достави органима јавне власти ако су државни органи покренули поступак против конкретног корисника због сумње на кршење важећег законодавства.

Уредба и њене одредбе имају за циљ првенствено да дефинишу оквир заштите података о личности за организације које обрађују, односно прикупљају, обрађују, преносе или задржавају такве податке.

У ЗИГГИ доо се детаљно придржавамо права која су појединцима осигурана Уредбом:

  • приступ личним подацима
  • исправку личних података
  • брисање или „право на заборав“
  • ограничење обраде
  • право на приговор
  • право преносивости података

Изнад свега, упозоравамо и молимо све наше кориснике да се придржавају законског старосног ограничења, посебно за малолетнике:
Зигги доо топло препоручује да родитељи и старатељи науче своју децу како да безбедно и одговорно управљају личним подацима на интернету. Малолетници не би требало да уносе никакве личне податке на сајт Зигги доо без дозволе родитеља или старатеља. Зигги доо никада неће намерно прикупљати личне податке о малолетницима нити их користити или на било који начин открити трећим лицима без њиховог пристанка.

У оквиру обезбеђивања усаглашености са Уредбом, ЗИГГИ доо је усвојио и у свакодневном пословању доследно спроводи све потребне техничке и организационе мере које обезбеђују усаглашеност са одредбама и захтевима Уредбе и стандардима дефинисаним најбољом праксом у информационој безбедности.

Важећи закон

Ова веб страница (укључујући ова правна обавештења) ће бити регулисана словеначким законом. Словеначки судови ће имати искључиву надлежност за све спорове који произилазе из овог сајта.

Љубазно сте позвани да нас обавестите о свим грешкама или нетачностима на нашој веб страници, као и да нам поставите сва питања која имате у вези са одговарајућим правним обавештењем, на инфо@зиггипаперс.цом или на било који од наших других наведених контаката.