Више информација

Компанија

име: Зигги доо
Адреса: Аркова улица 1,
1000 Љубљана, Словенија
ИД број: 1507443000
ПДВ број: СИ82745617

банковног

Банка: Нова КБМ дд
Адреса банке:

Улица Вита Краигхерја 4,
Марибор, Словенија

Рачун бр.: СИ56 0400 1004 9051 919
БИС/СВИФТ КБМАСИ2

Контакт

Е-маил: инфо@зиггипаперс.цом
Број телефона: +386 59069156